اگر برای چند سال پیش رو برنامه هایی غیر از بچه دار شدن در ذهن داشتید و هم اکنون دوخط پر رنگ بر روی بی بی چک مشاهده می کنید، بارداری ناخواسته برای شما رخ داده است. پذیرش بارداری ناخواسته در بسیاری از موارد برای پدر و مادر دشوار است و مدتی طول می کشد تا با این خبر کنار بیایند. احساسات در دوران بارداری به شدت دچار دگرگونی می شود، حال اگر به این شکل حاملگی رخ داده باشد، بروز افسردگی در بارداری ناخواسته چندان دور از انتظار نخواهد بود. بسیاری از مادران به محض رویارویی با چنین مساله ای به سرعت می پرسند بارداری ناخواسته چیست؟ کیا بارداری ناخواسته داشتن؟ با افسردگی ناشی از بارداری ناخواسته چه کنیم و … برای دریافت پاسخ این پرسش ها با ما همراه باشید.